Vysílací studio: 389 011 043
Dopravní linka: 800 800 101
KRYŠTOF - Život je krásný
Playlist
KRYŠTOF
Život je krásný
Právě vysílá:
Lenka Danielová
Víkend na Hitrádiu Faktor

Českobudějovické řidiče trápí bahno na cestách

Českobudějovické řidiče trápí bahno na cestách
Zdroj: pixabay.com
Datum: 6. 2. 2024
Autor: Pavel Ferenčík

Mnohým z nás v posledních dnech jistojistě neunikl doslova svinčík podél stavby dálničního tunelu Pohůrka. Termín dokončení je neúprosný a stavba musí pokračovat i během ne zrovna ideálního počasí. Ředitelství silnic a dálnic o situaci ví a všem, kterým stavba způsobuje komplikace, se omluvilo.

"Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá obyvatelům Českých Budějovic, zejména pak obyvatelům žijícím v bezprostřední blízkosti dálničního tunelu Pohůrka, které jeho probíhající stavba ovlivňuje nejvíce.

V posledních dnech a týdnech jsme na komunikacích v okolí stavby zaznamenali zvýšené množství nečistot, které na silnicích zůstává z kol těžké techniky vyjíždějící ze stavby. Výrazný nárůst znečištění okolí stavby je způsoben nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména pak vyšším množstvím srážek a následným střídáním teplot. Rozmrzlý bahnitý materiál tak ulpívá na konstrukcích nákladních vozidel a následně pak končí i mimo staveniště.

I přes snahu zhotovitele a navýšení počtu pracovníků i vozů zajišťujících údržbu a úklid přilehlých komunikací, nedaří se problémy se znečištěním zcela odstranit. Jediným řešením, které by stavbou způsobené problémy zcela odstranilo, je dočasné pozastavení prací v tunelu Pohůrka. Vzhledem k napjatému harmonogramu stavby a plánovanému zprovoznění tunelu společně s celým budovaným úsekem dálnice, nemůže být bohužel k této variantě přistoupeno. Stavba tak musí pokračovat i za poměrně nepříznivých klimatických podmínek.

Za veškeré komplikace způsobené stavbou nového dálničního úseku se tak opětovně omlouváme."

Nezbývá, než doufat, že počasí se brzy umoudří, vše se uklidí a místem opět projedeme bez komplikací.