Vysílací studio: 389 011 043
Dopravní linka: 800 800 101
KHALED - C'est La Vie
Playlist
KHALED
C'est La Vie
Právě vysílá:
Simona Krajíčková
Víkend na Hitrádiu Faktor

STYDÍME SE ZA VOJTĚCHA, napsal referent Obecního úřadu Včelná a zrušil mu trvalý pobyt.

STYDÍME SE ZA VOJTĚCHA, napsal referent Obecního úřadu Včelná a zrušil mu trvalý pobyt.
Datum: 8. 7. 2021
Autor: Pavel Ferenčík

„Správní orgán konstatuje, že vesnice Včelná se za svého občana stydí a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.“ Takové psaní s kulatým razítkem obdržel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přímo z Obecního úřadu Včelná. Za rozhodnutím stojí referent František Mareš, který chtěl podle svých slov z moci úřední ministrovi ukázat, jaké je to být v pozici občana.

Podle Vojtěcha má sice každý právo na svůj názor, v tomto případě prý ale jde o jasné porušení zákona. „Své názory napsal na oficiální hlavičkový papír s úředním razítkem, využil svůj přístup k mým osobním údajům a navíc dopis poskytl médiím. Jednoznačně tady došlo k nezákonnému postupu i překročení všech hranic profesionálního chování. Věřím, že vedení obce tuto skutečnost prověří. Odvolávat se neplánuji, protože celý dokument je zcela nezákonný, “ řekl Vojtěch pro CNN Prima NEWS.

Starostka obce Miroslava Stránská, která je momentálně na dovolené, už podnikla patřičné kroky. „Panu Marešovi jsem k dnešnímu dni odejmula oprávnění pro vedení správních řízení o rušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední jako oprávněná úřední osoba. Následně vydám usnesení o zrušení tohoto správního řízení vůči panu Vojtěchovi. Panu ministrovi jej doručím s omluvou. Po návratu z dovolené budu tuto aktivitu dále řešit už jen s panem Marešem.“ Píše na oficiálním FB profilu obce.

vcelna1

vcelna_2

Zdroj: CNN Prima NEWS/ Foto: mzcr.cz