Vysílací studio: 389 011 043
Dopravní linka: 800 800 101
ACE OF BASE - All That She Wants
Playlist
ACE OF BASE
All That She Wants
Právě vysílá:
Simona Krajíčková
Víkend na Hitrádiu Faktor

Další traktoriáda je tady!

Další traktoriáda je tady!
Zdroj: canva.com
Datum: 20. 3. 2024
Autor: Pavel Ferenčík
Zemědělská technika dnes opět vyjede do ulic. Do protestních akcí se zapojí farmáři a zemědělci
napříč celou Evropou a to den před summitem premiérů.
 
Akce budou probíhat formou protestních jízd traktorů a další těžké zemědělské techniky
v regionech či veřejných shromáždění. Jejich cílem je upozornit na dlouho neřešené
problémy pěstitelů a chovatelů a prohlubující se krizi v agrárním sektoru nejen na evropské,
ale i na národní úrovni.
 
Naši zemědělci chtějí pracovat, chtějí pečovat o krajinu a chtějí vyrábět kvalitní a bezpečné
potraviny. Sami nejlépe vědí, že jsou potřeba na poli a ve stájích. Zároveň ale vědí, že pokud se
hlasitě neozvou, bude je Evropská unie i česká vláda nadále přehlížet. Proto jsme společně
s dalšími nevládními zemědělskými organizacemi vyzvali všechny zemědělce bez ohledu na
velikost podniku nebo výrobní zaměření nebo členství v nějakém profesním uskupení, aby se
připojili k masivní evropské akci 20. března. Je to zároveň příležitost upozornit na jejich
problémy způsobené zemědělskou politikou Evropské unie i na národní úrovni, “ říká prezident
Agrární komory České republiky Jan Doležal.
 
Kromě českých a polských zemědělců se zapojí i farmáři z dalších zemí. „Podle našich informací
se kromě českých a polských zemědělců dále připojí 20. března farmáři z Německa, Nizozemska
nebo Belgie. Současně požádáme o podporu nevládní organizace z Maďarska, Slovenska,
Chorvatska, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Slovinska nebo Bulharska, které podepsaly společné
prohlášení z 22. února, “ sděluje předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
František Winter. Protestní akce budou probíhat především v regionech, přičemž
organizace zůstává na místních uskupeních. Může se jednat o protestní kolony zemědělské
techniky v krajských městech či u hraničních přechodů. Protesty mohou mít podobu veřejných
shromáždění či veřejných diskuzí s cílem vysvětlovat problémy zemědělců, které ztěžují jejich
práci.
 
U nás na jihu Čech organizátoři předpokládají, že se protestní akce zúčastní na 300 kusů
těžké zemědělské techniky. Podrobnosti a přesné trasy najdete
v přehledu od Regionální agrární komory Jihočeského kraje: 
 
PRACHATICKO, STRAKONICKO, PÍSECKO – předpokládaný počet vozidel: 150
10:00 – 12:00
 
Z Prachatic vyjede zemědělská technika směrem na Volary, Lenoru, hraniční přechod Strážný.
Ze Strakonic směrem na Volyni, Vimperk, Kubovu Huť, Horní Vltavici, Strážný
Z Písku směrem na Přešťovice, Strakonice, Volyni, Čkyni opět do Strážného.
 
TÁBORSKO – předpokládaný počet vozidel: 10
13:00 – 14:00
 
Shromáždění před Zahradním centrem na Soběslavské, jízda z kruhového objezdu u Tesca
na kruhový objezd na Sídlišti nad Lužnicí po silnici číslo 3.
 
JINDŘICHOHRADECKO – předpokládaný počet vozidel: 60
10:00 – 12:00
 
Na Jindřichohradecku se pojedou hned tři jízdy, první mezi Třeboní, Mlákou, Lužnicí a zpět.
Druhá po kruhových objezdech kolem Jindřichova Hradce – sraz u bývalé Ladovky.
Třetí pak kolem Dačic se srazem u hřbitova.
 
ČESKOBUDĚJOVICKO, ČESKOKRUMLOVSKO – předpokládaný počet vozidel: 80
10:00 – 12:00
 
Zemědělská technika se bude ze všech směrů sjíždět k českobudějovickému Výstavišti,
a to už před 10. hodinou dopolední.
 
TZ RAKJH