Vysílací studio: 389 011 043
Dopravní linka: 800 800 101
FRAGMA - Toca's Miracle
Playlist
FRAGMA
Toca's Miracle
Právě vysílá:
Simona Krajíčková
Víkend na Hitrádiu Faktor

Investice do silnic a mostů v letošním roce

Investice do silnic a mostů v letošním roce
Zdroj: canva.com
Datum: 1. 3. 2024
Autor: Pavel Ferenčík

V roce 2024 investuje Jihočeský kraj do silnic a mostů více než 2,6 miliardy korun.

Kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura. Takový je cíl Jihočeského kraje, který jen za rok 2024 investuje do výstavby a modernizace silnic a mostů 2,032 miliardy korun. Do oprav těch stávajících pak půjde dalších 628 milionů, z čehož 376 milionů získá kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury.  Plných 2,660 miliard se tak v roce 2024 promění v celkem 60 dopravních akcí u silnic II. a III. tříd Jihočeského kraje. Pracovat se bude na 16 mostech či 16 rekonstrukcích silnic a přestavbách křižovatek.  Opraveno a modernizováno pak bude 28 silničních úseků v celkové délce 60 km.

 „Kvalitní silnice jsou naší prioritou. Každý den se po nich hlavně Jihočeši vydávají za prací, zábavou, k rodinám či blízkým. Chceme, aby jejich cesta byla pohodlná a bezpečná, “ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Tomáš Hajdušek.

Modernizaci dopravní infrastruktury Jihočeský kraj provádí vždy v úzké spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic či Správou železnic tak, aby stavební uzavírky a dopravní výluky obtěžovaly jihočeské řidiče jen v nezbytné míře. „Nechceme, aby Jihočeši trávili svůj čas na cestách déle, než musí. Každá minuta, kdy můžeme být se svou rodinou má svou cenu.  Proto stavby pečlivě plánujeme tak, aby se z našich silnic nestalo jedno velké staveniště, kterému se dá jen s velkými obtížemi vyhnout, “ uvedl hejtman Martin Kuba.  

Nad rámec výše uvedených plánovaných investic realizuje Jihočeský kraj také výstavbu obchvatu obce Žár a města Kaplice spolufinancovanou z prostředků Evropské unie IROP 2. Nejvýznamnější investiční akce Jihočeského kraje jsou popsány níže.

Nejvýznamnější akce, které bude Jihočeský kraj v roce 2024 realizovat:
 
- spolufinancované z EU
 
Obchvat Kaplice
novostavba
úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby
210 mil. Kč
zahájení 2024 – dokončení 2025
 
Obchvat Žár
novostavba
úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby
192 mil. Kč
zahájení 2023 – dokončení 2024
 
- realizace z krajského rozpočtu:
 
Rekonstrukce silnice II/406, Dačice - Slavonice
rekonstrukce
úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby
160 mil. Kč
zahájení 2023 – dokončení 2024
 
Silnice II/141 - stoupací pruhy Libínské Sedlo
rekonstrukce
úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby
68 mil. Kč
Doba realizace: 9 měsíců
 
Zkapacitnění a úpravy křižovatky II/157 ulice do Mladého, 6. etapa
novostavba
úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby
153 mil. Kč
9 měsíců
 
Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hrady“ a „Křižovatka silnic II/154 a III/15618, Nové Hrady“
novostavba a rekonstrukce
úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby
84 mil. Kč
zahájení 2023 – dokončení 2024
 
Most evid. č. 121-007 přes Vltavu
špatný stavebně technický stav
úplná uzavírka
87 mil. Kč
8 měsíců
 
- další příklady akcí v realizaci z krajského rozpočtu:
 
Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov
zvýšení bezpečnosti silničního provozu a špatný stavebně technický stav vozovky
částečná uzavírka – rozdělena na etapy
27 mil Kč (spoluinvestor město ČK)
4 měsíce
 
Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan (přestavba na okružní křižovatku)
zvýšení bezpečnosti sil. provozu
částečná uzavírka – rozdělena na etapy
31 mil. Kč
6 měsíců
 
Úprava křižovatky sil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice – Stopařka (přestavba na okružní křižovatku)
zvýšení bezpečnosti sil. provozu
částečná uzavírka – rozdělena na etapy
25 mil Kč
4 měsíce
 
TZ JčK