Vysílací studio: 389 011 043
Dopravní linka: 800 800 101
KRYŠTOF - Šňůry
Playlist
KRYŠTOF
Šňůry
Právě vysílá:
Simona Krajíčková
Víkend na Hitrádiu Faktor

Rozdíl v platech mužů a žen je v Česku 20 procent, výrazně větší než v EU

Rozdíl v platech mužů a žen je v Česku 20 procent, výrazně větší než v EU
Datum: 13. 3. 2024
Autor: Michal Merenda

Evropský parlament vyzval členské země k přijetí konkrétních opatření ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů, které v EU v roce 2020 činily v průměru 13 %. V Česku je situace ještě horší, rozdíl u nás dosahuje k dvaceti procentům. 

Problém se týká i rozdílu ve výši důchodů, který v celoevropském průměru v roce 2019 dosáhl 29 %. Poslanci také upozorňují na to, že ženy jsou ohroženy chudobou více než muži a že je i v této oblasti potřeba opatření.

Infografika: rozdíly v platech žen a mužů v EU


V prosinci 2022 se vyjednavači Parlamentu a členských zemí dohodli, že společnosti z EU budou muset zveřejňovat informace usnadňující porovnávání platů lidí pracujících pro stejného zaměstnavatele. Toto opatření by mělo pomoci odhalit rozdíly v odměňování žen a mužů. V dubnu 2022 Parlament podpořil návrh Komise na směrnici o transparentnosti odměňování, která má zajistit, aby společnosti s 50 a více zaměstnanci přijaly aktivní opatření ke snížení rozdílů a rovněž usnadnily zaměstnancům porovnávání platů.

Přečtěte si více o opatřeních EU k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů.

Velké rozdíly mezi muži a ženami zůstávají v digitálním světě. Obor studuje méně žen a jsou tudíž nedostatečně zastoupeny už na trhu práce v této oblasti. V roce 2018 přijal Evropský parlament usnesení, ve kterém vyzval země Evropy, aby zavedly opatření k zabezpečení plné integrace žen do IT a podporovaly vzdělávání a odbornou přípravu žen v informačních technologiích, vědě, inženýrství a matematice.

V listopadu 2022 Parlament schválil přelomová pravidla na podporu rovnosti žen a mužů ve správních radách společností. Cílem směrnice o zastoupení žen ve správních radách je zavést ve firmách transparentní výběrová řízení tak, aby do konce června 2026 bylo alespoň 40 % nevýkonných ředitelských postů nebo 33 % všech ředitelských postů obsazeno nedostatečně zastoupeným pohlavím.

Vyjednavači EP a zemí EU dosáhli prozatímní dohody o rovnosti pohlaví ve správních radách veřejně obchodovaných společností v EU v první polovině roku 2022. Členské státy mají na implementaci směrnice dva roky. Na malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnanci se nová pravidla nevztahují.